Kommissorium for Box 334 udvalget

Baggrund:
Box 334 udvalget blev etableret i forbindelse med region Nordsjællands nye struktur, som blev påbegyndt på seminaret i november 2002.

Opgaver.
Box 334 udvalget varetager og koordinerer alle AA-relaterede indlæg til Box 334-redaktionen fra Region Nordsjælland.
Udvalget skal sikre, at der er mindst ét indlæg i box-bladet hver gang det udkommer.

Indlæg direkte til redaktionen for Box 334 fra den enkelte AA’er i regionen er dog meget velkommen.

Formål.
At sikre, at de indlæg som regionen har besluttet skal i bladet, også kommer ind til redaktionen i rette tid.

Kompetence mv.
Udvalget kan til enhver tid selv skrive og indsende indlæg. Dog skal alle indlæg være inden for rammerne af det som regionen står for.

Mødestruktur.
Udvalget repræsenteres ved formanden på Regionsmødet.
Udvalget mødes efter behov, dog minimum 1 gang før hvert regionsmøde.

Sammensætning.
Formand, kasserer, som tager sig af budgetter ved hvert enkelt arrangement samt en sekretær.
Herudover 2-4 medlemmer

Udgiftsmæssige forhold.
I forbindelse med hvert arrangement kan der opstå udgifter for udvalget. Disse beregnes og afregnes for hvert enkelt arrangement.

Rotationer og valg
Følger regler for rotation og nyvalg af formand, sekretær og kasserer