Ikke-alkoholiker

Ligestillet med andre vælges en ikke-alkoholiker til Regionsmødet uden tidsbegrænsning, med den specielle medvirken, denne er i stand til at yde gennem sin retskaffenhed i sin personlige erfaring og baggrund.
Sådanne udnævnelser foretages af Regionsmødet på eget initiativ og bliver genstand for bekræftelse af Servicekonferencen.
Fællesskabet i AA skylder en dyb taknemmelighed til vore ikke-alkoholiske ven¬ner. Disse har gennem årene i høj grad hjulpet os ved at åbne mange døre, som ellers ville forblive lukkede for AA’s budskab.
Valgperiode ubegrænset