Regionens opbygning

Regionen dannes af en valgt repræsentant fra hver af AA-grupperne i Nordsjælland og samles regelmæssigt til regionsmøder.

Øvrige AA medlemmer er altid velkomne til regionsmøderne som observatører.

Regionen skal være et forbindelsesled mellem AA-grupperne, andre AA-regioner og Servicekonferencen. Fordelene ved at bringe grupperne sammen i regioner er:

• En forbedret kommunikation mellem grupperne.
• En hurtigere klarlægning af aktiviteter, hvor AA’s servicearbejde har behov for en ekstra indsats – evt. i form af arbejdskomiteer.
• Udveksling af erfaringer regionerne imellem om kontakt til organisationer, så som fængsler, hospitaler, lokale myndigheder, sociale myndigheder, lokale alkoholråd, kirker og retsvæsen, for at sikre, at servicearbejdet bliver bedst muligt.
• Større mulighed for medlemmer for at deltage i servicearbejdet.
• Større mulighed for medlemmer med speciel erfaring i AA for at kunne betjene et større område.

Servicekonferencen anbefaler, at hver region udnævner en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Disse skal være medlemmer med god ædruelighed, og der skal være rotation på disse poster. Kassereren skal føre regnskab med regionens økonomi og sikre, at der er en passende reservebeholdning og at resten sendes til Hovedservicekontoret.

AA Region Nordsjælland. Regionshåndbog for Service og Struktur . se under dette emne.

For yderligere information om servicearbejde henvises til “AA servicehåndbogen” som kan bestilles på AA’s Service kontor eller downloades fra www.anonyme-alkoholikere.dk

Regionsmøder:

Se under Nyheder til højre eller under menupunktet Aktiviteter.

Regionsmødereferat:

Se under Mødeindkaldelser og referater,