Håndbog for Service og Struktur

Introduktion

Når vi tjener indenfor en Region tjener vi AA – grupperne i Regionen, AA i Danmark og AA som helhed (vi er et verdensomspændende fællesskab).

Dette skrift er en håndbog om service for medlemmer af Anonyme Alkoholikere i Region Nordsjælland.

Denne håndbog er en beskrivelse af regionens opbyggede servicestruktur.

Den er endvidere en beskrivelse af regionsmødet, sekretariatet og udvalgene for så vidt angår deres funktioner og arbejdsområder.

I det følgende er vægten overvejende lagt på AA´s decentrale service (regionen), gennem hvilken det er muligt at yde hjælp til et stadigt voksende antal alkoholikere.
Dette forringer på ingen måde den betydning og det ansvar, som ligger hos de enkelte grupper og hos det enkelte medlemVi værner om og arbejder på den grund de 3 arvestykker for Service anbefaler (Trin, Traditioner og Begreber / Koncepter).

De er blevet til gennem erfaringer og er at forstå som forslag for alkoholikere, der ønsker at holde sig ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed.

Denne håndbog bygger på de 3 arvestykker, De tolv Trin, De tolv Traditioner og De tolv Koncepter. De to sidste indgår i denne håndbog.

Med hensyn til AA Danmarks struktur henvises til ”Servicehåndbog for AA-Danmark” og den tilhørende ”Strukturhåndbog”.Ændringer i AA Region Nordsjællands Regionshåndbog for Service og Struktur kan foreslås af sekretariatet, arbejdsudvalg eller enkeltpersoner.
Ændringerne skal forelægges ved et regionsmøde i skriftlig form.
Hvis Regionsmødet vedtager ændringen – evt. i revideret form – overdrages den til Håndbogs- og strukturudvalget til udførelse.