Kommissorium for Telefon- og e-mailudvalget

Baggrund:
Oprettet efter servicekonferencen den 21. april 2002.

Opgaver:
Hverve AAer til telefonvagt (kontor og hjemmevagt).
Hverve AAer til kontaktperson for telefonvagt, e-mailvagten.
Opdatere kontaktpersonliste fra region Nordsjælland.
At være telefonvagten behjælpelig med spørgsmål vedr. regionen.
Møde til eller holde telefonvagtudvalgsmøde.
Møde til eller holde erfaringsudvekslingsmøde.
Kan være behjælpelig for andre udvalg såfremt disse ønsker det.

Formål:
AA grupperne: Oplysning om AA telefonvagten, kontaktperson samt regler derfor.
Regionen: Oplysning om telefonvagtudvalgsmøder og referater (nye tiltag, ændringer).
Oplysning om erfaringsudvekslingsmøder og referater.
AA som helhed: AA telefonvagten fungerer alle ugens dage fra kl, 08-24 for at hjælpe
den lidende alkoholiker og dennes pårørende samt oplysning for andre.

Kompetence mv.:
Telefonvagtudvalget kan indgå ved AA arrangementer.

Mødestruktur:
Udvalget repræsenteres ved formanden i regionsrådet.
Udvalget mødes efter behov.

Sammensætning:
Formand, kasserer.
Suppleant evt. 1-2 mere

Udgiftmæssige forhold:
Udgifter i forbindelse med møder. Formand er ansvarlig for økonomien.

Rotationer og valg:
Rotationer og valg ifølge servicehåndbog.