Definitioner

Forkortelse
Betegnelse
AA Danmark
Fællesskabet af Anonyme Alkoholikere i Danmark

AA gruppe
Lokal enhed, bestående af alkoholikere (medlemmer)

AA møde, lukkede
Møder i gruppen, hvor kun medlemmer har adgang. Hvor intet andet er anført, er møderne lukkede

AA møde, åbne
Møder, hvor gruppen har besluttet, at alle har adgang

AAWS inc.
AA World Service Inc. (blandt andet forlagsvirksomhed og copyright til litteratur) I New York, USA

Box 334
Medlemsblad for AA Danmark (medlemmerne deler erfaringer, styrke og håb) – Bladet udsendes til samtlige grupper, og der er mulighed for at abonnere på bladet

EIC
European Information Center i York, England

ESM
European Service Meeting (delegerede fra Europa) – afholdes I ulige årstal

ESM delegeret
Repræsentant for AA Danmark ved ESM og i det europæiske samarbejde

Grapevine
Medlemsblad for AA i USA/Canada

GSC
General Service Conference (servicekonference)
GSO
General Service Office (hovedservicekontor for AA USA/Canada

HSK
Hovedservicekontoret: Servicekontor for AA Danmark, Postboks 334 (Thorsgade 59, 3.v.) 2200 København N

HSR
Hovedserviceråd (består af 1 repræsentant fra hver Region, sekretariatet samt ikke-alkoholikeren)

ikke-alkoholiker
En ikke alkoholiker, der er udpeget som medlem af Hovedservicerådet for at bistå med råd og eventuelle udtalelser til offentligheden

IRI
Inter Regional Informationsudvalg

Landsmøde
Arrangement med AA møder og socialt samvær i en weekend i efteråret for hele Danmark. Afholdes på skift af Regioner, der tilbyder sig

LIv
Landsdækkende Informationsudvalg

Medlem
Alkoholiker, der har et ønske om at holde op med at drikke og deltager i AA møde

Nordisk delegeret
Repræsentant for Danmark i det nordiske samarbejde

Nordisk Møde
Arrangement med AA møder og socialt samvær i en weekend for hele Norden. Afholdes på skift i de nordiske lande

OI
Offentlig Information
Region
Regional enhed (6 regioner på landsplan)

Regionsmøde
Øverste myndighed for Service i Regionen

Regionsråd
Råd valgt af Regionsmødet
Sekretariat
AA DK
Formand, viceformand, kasserer, sekretær for AA Danmark (leder det daglige arbejde og Hovedservicekontoret)

Sekretariat Region
Formand, viceformand, sekretær og kasserer, daglig ledelse af regionen.

SHB
Servicehåndbogen
SK
Servicekonference (årlig konference med delegerede fra regionerne)

WSO
World Service Organisation (Verdens Service Organisation)
WSM
World Service Meeting (delegerede fra hele verden) – afholdes i lige årstal

WSM delegeret
Repræsentant for AA Danmark ved WSM og i samarbejdet på verdensplan