Udvalg

En del af servicearbejdet i regionen uddelegeres til udvalg, midlertidige udvalg eller enkeltpersoner.
Sidstnævnte bør altid være knyttet til et udvalg eller komite godkendt af Regionsmødet.
Disse udfører deres hverv og holder Regions-rådet løbende underrettet.
Udvalgsformænd udvælger selv suppleanter samt andre medlemmer til udvalg. Suppleanter godkendes på regionsmøde.

Som eksempel på udvalg kan nævnes:
Informationsudvalg (fast).
Håndbog- og Strukturudvalg (fast).
Hjemmeside – og IT udvalg (fast)
Box 334-udvalg.
Servicearbejdsudvalg.
Økonomiudvalg og andre udvalg etableres ad hoc.