Servicekonferencen

Delegerede til Service Konferencen
Antal delegerede og observatører fra regionen bliver fastlagt fra år til år iht. fordelingsnøglen, vedtaget på en Servicekonference. Beregningsgrundlaget er normalt regionens gruppeantal på tidspunktet for sidst afholdte Servicekonference.
Delegerede vælges på for en periode af 4 år. Observatører vælges fra gang til gang. Observatørerne vil normalt være suppleanter for de delegerede ved evt. afbud.
Delegerede og observatører bør deltage i Arbejds- og Regionsmøder.

Retningslinier for delegerede til Servicekonference
Hver enkelt delegeret bør samvittighedsfuldt forberede sig ved at:
• Være inde i AA’s basis litteratur.
• Studere Servicekonference-programmets indhold.
• Debattere SK-programmet i sin region, med sin gruppe og med sine AA venner, således at han/hun kommer til Servicekonference godt forberedt omkring emnerne og klar til at debattere disse og herved tilgodese hele Fællesskabet, regionen samt egne holdninger.
• Sætte sig ind i hvorledes Servicekonferencen arbejder.
• Tage til konferencen med fast overbevisning om, at han/hun vil være der for at styrke det primære formål: At bringe budskabet videre til alkoholikeren, der stadig lider