Hvad er en region

Danmark er opdelt i 6 regioner.

Region Nordsjælland består af AA grupper, der geografisk hører til det nuværende Frederiksborg Amt.

Regionen er forbindelsesleddet mellem grupperne og servicekonferencen ved de delegerede og gennem repræsentation i Hovedservicerådet.

Hvis en AA gruppe vælger en grupperepræsentant (og en suppleant) kan gruppen gennem dette medlem blive repræsenteret på Regionsmødet.

Ethvert AA medlem i Regionen kan møde op på et Regionsmøde for at meddele, at han eller hun ønsker at tjene fællesskabet. Alle AA’ere er velkomne som observatører.

AA medlemmer kan også ønske dette mellem Regionsmøderne. De skal blot kontakte de respektive formænd for komiteer eller udvalg. De kan også kontakte ledelsen / sekretariatet.

Ved at samle sig i en region, kan grupperne fremme fællesskabets primære mål, at bringe budskabet videre gennem og kan styrke og fremme:

En forbedret kommunikation mellem grupperne.

Servicearbejde med andre organisationer, såsom fængsler, hospitaler, lokale myndigheder, sociale myndigheder, lokale alkoholråd, kirker og retsvæsen, for at sikre, at servicearbejdet holdes på et højst muligt niveau.

Fremme medlemmernes muligheder for deltagelse i servicearbejde.
Servicekonferencen, HSR og landsdækkende udvalgsarbejde.