Region Nordsjællands struktur

(Her mangler der en figur)

Det er naturligvis meningen, at denne struktur skal komme til at fungere ad åre.
Vi sikrer rotationen og at erfarne AA´ere kommer til at sidde med ansvaret på ledende poster, som Delegeret og i HSR.

Vi sikrer også, at der føres AA Regionspolitik indenfor Regionen, og ikke på HSR – møder.

Og i takt med udviklingen vil også denne håndbog få tilføjelser og ændringer